:: บทความ - ข่าวสาร ::

  Navigator : ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พ.ร.บ.
 

"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพังงา
แจงการประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 ได้มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมี 3 รูปแบบ นายสนอง แสงสิริการญจนกุล ผู้อำนวนการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เนื่องจากประชาชนอาจจะเข้าใจผิดหรือสับสนในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับภาคบังคับได้ ขอแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป กรมธรรมประกันภัยรถยนต์จะมี 3 รูปแบบคือ 1) กรมธรรม์ป

 

Copyright © 2007 All rights Reserved :: CheckInsure.com ::
ศูนย์ข้อมูลประกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. กระกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อู่ซ่อมรถ ฯลฯ