:: บทความ - ข่าวสาร ::

  Navigator : ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พ.ร.บ.
 

"ภาครัฐเล็งลดเบี้ยประกันรถยนต์ติด NGV ร้อยละ 10" 

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.เปิดเผยว่า ทาง คปภ. ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการพิเศษให้ส่วนลดร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ในการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทให้กับประชาชน ที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV จากสถานบริการที่ได้รับรองมาตรฐานการติดตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มต้นโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้ ตลอดไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2552 โดยมีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 46 บริษัท ซึ่งราคา NGV ในปีนี้ ยังคงราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท

 

Copyright © 2007 All rights Reserved :: CheckInsure.com ::
ศูนย์ข้อมูลประกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. กระกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อู่ซ่อมรถ ฯลฯ