ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์
พ.ร.บ.
ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลประกันภัย อัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด พ.ร.บ.
  กรมการประกันภัย
 
  อู่กลางประกันภัย
 
  บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ
 
  สมาคมประกันวินาศภัย
 

   
   ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง


ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

Navigator :
ความหมายและประเภทของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
  ความคุ้มครองของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
  การยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
  แบบกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ความหมายและประเภทของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง เป็นการประกันภัยความเสียหายของตัวเรือ และสินค้าที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ ที่ทำการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศ การประกันชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ และ การประกันการขนส่งระหว่างประเทศการยกเว้นความคุ้มครองของประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

จะยกเว้นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจาก


แบบกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง