ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์
พ.ร.บ.
ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลประกันภัย อัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด พ.ร.บ.
  กรมการประกันภัย
 
  อู่กลางประกันภัย
 
  บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ
 
  สมาคมประกันวินาศภัย
 

   
   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด : ประกันสุขภาพ |
ประกันภัยอุบัติเหตุ | ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง | ประกันภัยโรคมะเร็ง


ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี หากผู้เอาประกันภัยต้องการทำประกันภัยไม่เต็มปี เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ทำได้ โดยบริษัทจะคิดเบี้ย
ประกันภัยแบบตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น


ระยะเวลาคุ้มครอง
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลาทำงาน ขณะที่พักผ่อน กำลังโดยสารรถยนต์ เรือ รถไฟ
หรือ เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ก็ตาม