:: บทความ - ข่าวสาร ::

  Navigator : ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พ.ร.บ.
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมั่นใจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมั่นใจ "เมืองไทยประกันภัย" ห่วงใยนักศึกษา ทำประกันภัยอุบัติเหตุ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง 5 ปี ในการรับเป็นผู้ดูแลด้านคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547-2548 ที่มีจำนวนนักศึกษา มากกว่า 10,000 คน โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ฯ ทีมประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน 2547

 

Copyright © 2007 All rights Reserved :: CheckInsure.com ::
ศูนย์ข้อมูลประกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. กระกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อู่ซ่อมรถ ฯลฯ