:: บทความ - ข่าวสาร ::

  Navigator : ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พ.ร.บ.
 ออกโครงการ"ผ่อนชำระเบี้ยผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 0%"  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน)"จัดโครงการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 0%" เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัททุกประเภท ในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการคือ ลูกค้าผู้เอาประกันภัยต้องมีเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรไม่น้อยกว่า 3,000 บาท / กรมธรรม์ และยกเว้นการประกันภัยอิสรภาพ ประกันภัยอุบัติเดินทาง ประกันภัยขนส่งรายเที่ยว และประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกว่า 1 ปี เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2547 เป็นต้นไป ทีมประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม 2547

 

Copyright © 2007 All rights Reserved :: CheckInsure.com ::
ศูนย์ข้อมูลประกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. กระกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อู่ซ่อมรถ ฯลฯ