ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์
พ.ร.บ.
ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลประกันภัย อัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด พ.ร.บ.
  กรมการประกันภัย
 
  อู่กลางประกันภัย
 
  บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ
 
  สมาคมประกันวินาศภัย
 

   
   ประกันอุบัติเหตุ


ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือ เสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และโดยอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาคุ้มครอง
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลาทำงาน ขณะที่พักผ่อน กำลังโดยสารรถยนต์ เรือ รถไฟ
หรือ เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ก็ตามระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี หากผู้เอาประกันภัยต้องการทำประกันภัยไม่เต็มปี เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ทำได้ โดยบริษัทจะคิดเบี้ย
ประกันภัยแบบตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น